logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Jindřichova Ves dům čp. 12 dům čp. 14

Jindřichova Ves - dům čp. 13

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je zachycena již na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn jako přízemní zděné stavení, které je kryté polovalbovou střechou a krytými štíty. V této podobě se pak usedlost zachovala až do současnosti.

Dojmy: Malebné stavení, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

dům čp. 13 v Jindřichově Vsi
dům čp. 13 v Jindřichově Vsi
×