logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Horní Halže dům čp. 34 dům čp. 67

Horní Halže - dům čp. 36

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 - 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn jako patrové stavení kde přízemí je zděné a na něj navazuje buď hrázděné či zděné patro kryté bedněním a sedlovou střechou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala až do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

dům čp. 36 v Horní Halži
×