logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Chomutov Chomutovský experiment Jezuitská kolej

Chomutov - chudobinec císařovny Alžběty

Informace

Navštíveno: 21. 6. 2021

Historie: Chudobinec císařovny Alžběty (Elisabethhaus) v Chomutově byl postaven v letech 1911–1913. Pojmenován byl na počest rakouské císařovny a české královny Alžběty Bavorské (1837–1898), která byla za svého života patronkou mnoha dobročinných organizací. Budova byla vystavěna na místě staré, již nevyhovující nemocnice z roku 1855, která byla stržena roku 1909. Architektem nové budovy byl Němec Josef Zasche, který v Čechách v první třetině 20. století projektoval množství obytných, veřejných i církevních staveb. Finanční prostředky na stavbu chomutovského chudobince poskytla tehdejší městská spořitelna. Po dostavění budova nabízela více než 100 lůžek pro nemajetné obyvatele města, kteří se zde léčili. Současně se stavbou chudobince byly v nedalekém parku Theodora Körnera provedeny geometrické zahradní úpravy. Park však s postupným rozšiřováním nedalekých válcoven začal pustnout. K jeho obnově došlo až na počátku třetího tisíciletí, kdy zde zároveň vznikla malá botanická zahrada s rostlinami typickými pro oblast Krušnohoří. Chudobinec později ukončil svou funkci, a z budovy se stalo v roce 1956 sídlo první chomutovské polikliniky, v níž byly soustředěny ordinace obvodních a odborných lékařů, rentgen, laboratoř a další zdravotnické služby. Po vystavění nové moderní polikliniky v Edisonově ulici v objektu několik let sídlila Policie České republiky, jejím potřebám však léta nerekonstruovaný objekt nevyhovoval a v roce 2009 se policisté přesunuli do jiné budovy v ulici T. G. Masaryka. Poté byla budova bez využití a od roku 2014 se využívá jako ubytovna.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudobinec_c%C3%ADsa%C5%99ovny_Al%C5%BEb%C4%9Bty_v_Chomutov%C4%9B

Dojmy: Krásná stavba bývalého chudobince.

Mapa

Fotografie

chudobinec císařovny Alžběty v Chomutově
chudobinec císařovny Alžběty v Chomutově
chudobinec císařovny Alžběty v Chomutově
×