logo prehis.cz Cestování okres Cheb Vojtanov Vonšov

Vokov

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Vokov, známý také jako Wogau v němčině, je vesnice, která téměř zanikla. Nachází se asi 4,5 km jihovýchodně od Třebeně. Historie Vokova sahá až do roku 1216, kdy byla vesnice poprvé písemně zmíněna. O několik desetiletí později, v roce 1261, byla zmíněna místní tvrz, která byla v 17. století zničena. Dnes po ní zůstal jen málo patrný val.

V roce 1549 se zde narodil Johan Lohelius, který se později stal pražským arcibiskupem. Od roku 1666 se Vokov stal majetkem Chebu. Dnes zde najdeme pouze jeden využívaný zemědělský dvůr, dva domy, kapli a sochu sv. Jana Nepomuckého. Na levé straně silnice směrem k Lesině jsou trosky jiného zemědělského stavení. Nedaleko odtud byla před několika lety vytvořena štěrkovna.

Ve 14. století ve vsi stával mlýn, který byl postupně rozšiřován. Od roku 1902 zásoboval celou vesnici elektrickým proudem. Ve vesnici byl starý brod přes řeku Ohři. Vedle brodu byla v roce 1610 postavena lávka. Po povodni v roce 1829 byl postaven pevný most pro povozy a od roku 1848 na něm bylo vybíráno mýto. V místě původního mostu stojí socha svatého Jana Nepomuckého. Nový most přes Ohři byl postaven v roce 1862 při stavbě silnice. K jeho zpevnění a opravě došlo v roce 1927.

Ve Vokově stávala tvrz, která byla pravděpodobně zničena v 15. století. Při levém břehu bylo postaveno nové panské sídlo, které bylo zpustošeno během třicetileté války. Panské sídlo zaniklo při demolicích po roce 1945.

V letech 1869–1978 byl Vokov součástí Třebeně, v letech 1978–1980 byl součástí Františkových Lázní. Mezi lety 1980–1997 se Vokov neuvádí jako místní část žádné obce a od roku 1998 spadá opět pod Třebeň. K 1. červenci 1980 byla vesnice Vokov úředně zrušena. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žil celkem jeden obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vokov_(T%C5%99ebe%C5%88)

Dojmy: V podstatě zaniklá vesnice, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple sv. Máří Magdaleny ve Vokově
socha sv. Jana Nepomuckého ve Vokově