logo prehis.cz Cestování okres Cheb Vysoká krucifix

Vysoká - kostel sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento kostel, který je skvělým příkladem kombinace románského a gotického slohu, byl postaven v druhé třetině 13. století. Už v roce 1300 bylo toto místo známé jako opevněné místo s obrannou věží, které patřilo Kynžvartskému hradu. Od té doby sloužil jako farní kostel.

V roce 1511, kdy byl postaven kostel v Kynžvartě, se tento kostel stal filiálním kostelem. Avšak v období reformace, konkrétně v roce 1598, byl kostel zrušen a stal se protestantským. V roce 1617 je zde dokonce zmiňován luteránský farář Wolf Fleischmann.

Nicméně, tento kostel byl jako protestantský zrušen a v roce 1627 se opět stal katolickým. V roce 1653 byl do kostela zavěšen nový zvon a v roce 1680 prošel kostel velkou přestavbou, během které byl obnoven v barokním slohu.

Farním kostelem se stal až v roce 1756, kdy pod zdejší farnost spadaly vesnice Háj a Nové Mohelno. V roce 1800 byla u kostela postavena budova fary a v roce 1803 byl kostel rozšířen do současné podoby.

V roce 1829 byla před kostelem vztyčena socha sv. Jana Nepomuckého, která byla bohužel v roce 1946 zničena. V roce 1855 byla střecha kostela pokryta šindelem. První tragédie přišla v roce 1916, kdy byly zkonfiskovány zvony kostela pro válečné účely.

V roce 1920 byly na tento kostel instalovány věžní hodiny, což byl významný krok v jeho historii. Osm let poté, v roce 1928, byly vysvěceny nové zvony, což představovalo další významnou událost. Poslední mše se v tomto kostele konala v roce 1946. Po odsunu německého obyvatelstva tento kostel přestal být udržován a postupně chátral.

V roce 1966 byla z tohoto kostela sňata památková ochrana a bylo vydáno povolení k demolici. Tato demolice postihla faru, ale kostel naštěstí ušetřila. V roce 1971 byla zahájena stabilizace tohoto kostela, což byl důležitý krok k jeho zachování.

Následně tento kostel opět chátral, a tak v roce 1992 započala postupná záchrana této stavby ve spolupráci jak českých, tak německých dobrovolníků. Během této záchrany byla snesena zdejší rozbitá střecha a budova byla zachráněna alespoň do současné podoby.

Nakonec se kostel dočkal dne 25. listopadu svého slavnostního znovuvysvěcení. Dodnes se v tomto kostele zachovala velká část původního románskogotického vzhledu, jako je vstupní portál či část zdiva. Tento kostel je skvělým příkladem historické architektury a jeho příběh je důkazem jeho významu a odolnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Narozen%C3%AD_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Vysok%C3%A1)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jana-krtitele-15213007

Zdroj: Naučné tabule

Dojmy: Nádherná zřícenina kostela, u které si člověk může představit význam této vsi.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
kostel sv. Jana Křtitele ve Vysoké
×