logo prehis.cz Cestování okres Cheb Trstěnice dům čp. 12 lovecký zámek Berchembogen

Trstěnice - kostel sv. Víta

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Kostel svatého Víta, který se tyčí v malebné obci Trstěnice, má fascinující historii. Jeho základy byly položeny již v roce 1200 jako velká kaple v románském slohu, která byla součástí kláštera premonstrátů v Teplé. Tato informace byla odhalena díky listinám, které byly objeveny při rekonstrukci kostelní věže v roce 1778.

V průběhu let prošla kaple řadou změn. Byla rozšířena v gotickém slohu a stala se plnohodnotným kostelem. První písemná zmínka o kostele pochází z papežských registrů z roku 1384, kdy měl český král právo jmenovat faráře.

Po třicetileté válce v roce 1660 prošel kostel barokním rozšířením a o sedmnáct let později, v roce 1677, byl zvýšen. Mezi lety 1774 a 1778 prošel kostel další barokní přestavbou, kterou financoval hrabě Zikmund z Haimhausenu. Bohužel, autor plánů této přestavby zůstává neznámý.

Po odsunu německého obyvatelstva kostel pravděpodobně přestal být udržován a začal chátrat. V roce 1989 byl kostel vykraden a další krádež následovala v noci z 26. na 27. srpna 2010. Tato události připomínají, jak důležité je chránit a udržovat naše historické památky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta_(Trst%C4%9Bnice)

Dojmy: Krásný barokní kostel.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Víta v Trstěnici
kostel sv. Víta v Trstěnici
kostel sv. Víta v Trstěnici
kostel sv. Víta v Trstěnici
kostel sv. Víta v Trstěnici
kostel sv. Víta v Trstěnici
kostel sv. Víta v Trstěnici
×