logo prehis.cz Cestování okres Cheb Starý Rybník dům čp. 57 dům eč. 8

Starý Rybník - dům eč. 2

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Tato nádherná unikátní lidová stavba byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tato stavba byla vystavěna jako přízemní budova, kde je přízemí z většiny roubené a z části zděné z lomového kamene. Na přízemí navazuje roubený věnec, který je kryt sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Do dnešních dnů se tato stavba zachovala ve své původní podobě a je tak nádherným příkladem zdejší původní zástavby.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům eč. 2 ve Starém Rybníku
dům eč. 2 ve Starém Rybníku
dům eč. 2 ve Starém Rybníku
dům eč. 2 ve Starém Rybníku
dům eč. 2 ve Starém Rybníku
dům eč. 2 ve Starém Rybníku
×