logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalka u Chebu krucifix smírčí kříž 0028

Skalka u Chebu - NPP Komorní Hůrka

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Komorní hůrka, známá také jako Kammerbühl v němčině, je fascinující kopec s výškou 503 metrů nad mořem, který se nachází na Chebsku. Tento kopec byl 31. prosince 1933 prohlášen za Národní přírodní rezervaci s celkovou rozlohou 6,98 ha.

Komorní hůrka je jednou z nejmladších čtvrtohorních sopek na území České republiky. Je to zalesněný kopec, sypaný kužel, který je tvořen vulkanickým materiálem. V jeho odlesněné východní části najdeme opuštěný jámový lom, štolu a skalní výchozy. Tato lokalita je součástí geomorfologické jednotky Chebská pánev.

Podle některých pramenů, včetně seznamu chráněných území AOPK ČR, je Komorní hůrka považována za nejmladší sopku, která byla v minulosti činná na území České republiky. Avšak, ve stínu slávy Komorní hůrky, zůstává poněkud skryto povědomí o další čtvrtohorní sopce Chebska, Železné hůrce, která je od Komorní hůrky vzdálená asi 14,5 km vzdušnou čarou směrem na jihovýchod.

Podle radiometrického měření je stáří Komorní hůrky nejčastěji odhadováno na 250 000 - 400 000 let. Dle nejnovějšího průzkumu z počátku 21. století by mohlo stáří Železné hůrky být 150 000 - 400 000 let, což naznačuje, že nejmladší sopkou na území České republiky by mohl být právě tento čtvrtohorní vulkán.

Komorní hůrka vznikla ve čtvrtohorách na dně vysychajícího slaného jezera erupční aktivitou tzv. strombolského typu, pojmenovanou podle stejnojmenné sopky v Tyrhénském moři. V závěrečné fázi jícen sopky vyplnil čedič (olivinický nefelinit) a překryl i oblast sopečného popela na jihozápadní straně sopky.

Komorní hůrka byla původně bezlesá, nyní jsou místa, kde by bylo možno v terénu studovat její geologickou minulost, zcela zarostlá a nepřehledná. Tuto skutečnost však poněkud vyvažuje uskutečnění projektu Naučné stezky Komorní hůrka s pečlivě vypracovanými informačními panely. Zatravněný prostor bývalé jámy na těžbu štěrku se stal postupem času významnou botanickou lokalitou, k čemuž přispělo zdejší specifické teplé a suché mikroklima. Za zmínku stojí především výskyt silně ohroženého druhu - vstavače obecného (též Vstavač kukačka, Orchis morio).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorn%C3%AD_h%C5%AFrka

Dojmy: Velmi zajímavá Národní Přírodní památka, která je jednou z hojně vyhledávaných míst.

Mapa

Fotografie

NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
NPP Komorní Hůrka ve Skalce u Chebu
×