logo prehis.cz Cestování okres Cheb Podlesí hasičské minimuzeum kaple sv. Josefa

Podlesí - kaple Panny Marie

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Kaple Panny Marie je malá poutní kaple v Podlesí. Nachází se v místě zaniklé osady Javořina nad levým břehem Podleského potoka. Historie poutního místa se váže přibližně k roku 1730. Podle pověsti hnal jeden řezník z Dolního Žandova údolím potoka dobytek. Zabloudil, ale za pomoci Panny Marie našel cestu zpět. Z vděčnosti umístil na buk v místě budoucí kaple mariánský obrázek. K němu brzy začali chodit místní obyvatelé, kteří se octli v nějaké nesnázi. Na místě stromu s obrázkem byla později postavena dřevěná poutní kaple zasvěcená Panně Marii. Zajímavostí je že kaple je na tomto místě ale dle Památkového Katalogu poprvé zmiňovaná již v roce 1690. Tato původní kaple pak byla v průběhu 18. století barokně rozšířená. V roce 1929 se při bouři zřítil na střechu kaple strom a kapli silně poškodil. Kaple byla nouzově opravena, ale v květnu 1930 z neznámých důvodů vyhořela. Nová kaple v hrázděném stylu byla postavena v letech 1931–1932. Dne 11. září 1932 byl do nové kaple přenesen obraz Panny Marie, uložený po předchozí dobu 150 let v kostele v Dolním Žandově. V 90. letech 20. století byla kaple opravena a do kaple umístěna železná pouta, která mají symbolizovat tíhu strachu řezníka, který v místě kaple bloudil. Roku 1994 zde byla obnovena poutní tradice.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-panny-marie-20574613

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Panny_Marie_(Podles%C3%AD)

Dojmy: Malá, ale velmi zajímavá hrázděná kaple.

Mapa

Fotografie

kaple Panny Marie v Podlesí
kaple Panny Marie v Podlesí
kaple Panny Marie v Podlesí
kaple Panny Marie v Podlesí
kaple Panny Marie v Podlesí
kaple Panny Marie v Podlesí
×