logo prehis.cz Cestování okres Cheb Ostroh Panský mlýn sloup se sochou sv. Floriána

Ostroh - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: V malebné vesnici Ostroh stojí pomník, který byl postaven jako pocta 22 mužům, kteří padli během první světové války. Jeho tvůrce zůstává neznámý, ale je pravděpodobné, že pomník byl vztyčen v období dvacátých nebo třicátých let 20. století.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války pomník postupně chátral. V druhé polovině 20. století byly jeho pamětní desky a ozdobné oplocení zničeny. A tak se tento pomník dochoval až do dnešních dnů, jako symbol historie a vzpomínka na ty, kteří položili své životy za svobodu. Jeho přítomnost připomíná, že historie je všudypřítomná a že je důležité si pamatovat naše kořeny a na ty, kteří šli před námi.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto pomníku nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

pomník obětem 1. světové války v Ostrohu
pomník obětem 1. světové války v Ostrohu
pomník obětem 1. světové války v Ostrohu
×