logo prehis.cz Cestování okres Cheb Okrouhlá Boží muka dům čp. 9

Okrouhlá - dům čp. 8

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: V malebné obci Okrouhlá se nachází usedlost, která je skvělým příkladem Chebského lidového stylu. Tato usedlost, původně uzavřená a vesnická, byla postavena nejpozději v první polovině 19. století, jak dokládá mapa katastru z let 1824 – 1843, ale její stáří může sahat ještě dále do minulosti.

Během druhé poloviny 20. století došlo k zásadní změně - původní hospodářská stavení byla zbořena. Z celé usedlosti tak zůstala zachována pouze obytná stavba. Tato stavba je pravděpodobně zděná a má přízemí, na které navazuje roubený věnec. Ten je krytý sedlovou střechou a je zdobený bohatě ornamentovaným hrázděným štítem.

Tato usedlost se do dnešních dnů zachovala v této podobě a je nám krásným příkladem toho, jak vypadala dříve zdejší zástavba. Je to jako okno do minulosti, které nám umožňuje nahlédnout, jak se žilo v dobách dávno minulých.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 8 v Okrouhlé
dům čp. 8 v Okrouhlé
dům čp. 8 v Okrouhlé
dům čp. 8 v Okrouhlé
×