logo prehis.cz Cestování okres Cheb Nový Žďár Okrouhlá

Obilná

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Obilná, známá také jako Kornau v němčině, je malebná vesnička, která se nachází zhruba 1,5 km západně od Odravy. Její historie sahá až do roku 1288, kdy Loketský měšťan Merklin ve své listině odkázal františkánům z Chebu obilní daň ze svého statku v Cornouwe. Tato vesnice, která se postupně začala rozrůstat kolem opevněného statku, byla již v roce 1322 uznána jako zastavěné místo.

Během 14. století byli majiteli této vesnice s panským statkem a tvrzí, která se původně nacházela poblíž řeky Odravy, Kornauerové. V roce 1392 je poprvé zmiňován zdejší mlýn. Vesnice poté prošla rukama několika majitelů, včetně rodu hrabat von Meissen-Pauen, rodu Watzdorfů a v 16. století rodu Poppů.

V roce 1600 byla Obilná poprvé uvedena jako zemanský statek, který nejdříve vlastnili Hoffmanové, a později rod Zedwitzů. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Obilná stala součástí obce Potočiště. V roce 1961 se stala součástí obce Odrava a v roce 1976 součástí obce Nebanice. Nakonec se v roce 1990 Obilná opět stala součástí obce Odrava, kde zůstala až do současnosti.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 47 obyvatel, což dokládá její malou, ale pevnou komunitu. Obilná je skvělým příkladem bohaté historie a kulturního dědictví Česka.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obiln%C3%A1

Zdroj: https://www.obec-odrava.cz/informace-o-obci/historie/#obilna

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 6 v Obilné
dům čp. 11 v Obilné
kaplička v Obilné