logo prehis.cz Cestování okres Cheb Návrší

Návrší - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: V malé vesnici Návrší stojí pomník, který je více než jen kamenem. Je to symbol vzpomínek a připomínek. Vytvořený v roce 1923 jako pocta mužům, kteří padli v první světové válce, byl tento pomník navržen sochařem Johannem Adolfem Mayerlem a jeho realizace byla svěřena firmě Fa Krade rund Höllering z Chebu.

Slavnostní odhalení pomníku se konalo 17. června 1923. Ale po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byl tento původní pomník zničen. Horní část sloupu s koulí zmizela nenávratně, stejně jako různé sochařské prvky a původní pamětní desky.

Místo nich byly umístěny nové desky na připomínku osvobození Československa. Ale v průběhu druhé poloviny 20. století tento pomník pozvolna chátral. Nakonec bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci, která byla dokončena 8. května 2001 na náklady obce Tuřany.

Takže dnes, když se podíváte na tento pomník, uvidíte více než jen kámen. Uvidíte symbol odvahy, oběti a obnovy. A připomenete si, že i když jsou některé věci ztraceny, mohou být znovu nalezeny a obnoveny. A že paměť naše minulosti je stále živá a silná.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/pomnik-obetem-i-svetove-valky-14796192

Dojmy: Jednoduchý pomník, který musel být před devastací krásný.

Mapa

Fotografie

pomník obětem 1. světové války v Návrší
pomník obětem 1. světové války v Návrší
pomník obětem 1. světové války v Návrší
×