logo prehis.cz Cestování okres Cheb Nový Kostel boží muka fara

Nový Kostel - dům čp. 33

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tento malebný dům byl vystavěn v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Tento dům byl někdy v době kolem poloviny 19. století upraven. Dalších úprav tentokrát ale nevhodných, se tento dům dočkal v průběhu 19. století. Tento dům byl vystavěn jako patrová stavba, kde přízemí se zděné, pravděpodobně z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou. Dům měl pravděpodobně dříve i hrázděný štít, ale ten v rámci úprav se změnil na současný zděný štít.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14699771

Dojmy: Malebný dům, který si i přes své úpravy zachoval svůj původní ráz.

Mapa

Fotografie

dům čp. 33 v Novém Kostele
dům čp. 33 v Novém Kostele
dům čp. 33 v Novém Kostele
×