logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mnichov pomník Theodora Krüttnera Radnice

Mnichov - pranýř

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: První soudní kniha tohoto městečka pochází z let 1526 - 1694, ale již v roce 1639 je zde zmiňován vlastní soudce a město mělo tak nejen právo soudní, sirotčí ale i právo hrdelní. K poslednímu jmenovanému pak odpovídá tento pranýř, který sloužil k vystavení zločinců na veřejnosti. Tento pranýř byl vytvořen pravděpodobně v letech 1725 – 1730 při výstavbě radnice, ale samozřejmě muže být tento pranýř i starší. V podobě kterou tento pranýř získal při výstavbě této radnice se pak zachoval až do současnosti.

Zdroj: https://www.inventare.cz/pdf/soap-ch/soap-ch_ap1556_00370_am-mnichov.pdf

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov_(okres_Cheb)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/pranyr-14494998

Dojmy: Pěkně zachovalá památka dřívějšího práva útrpného.

Mapa

Fotografie

pranýř v Mnichově
pranýř v Mnichově
pranýř v Mnichově
×