logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mnichov sloup se sochou sv. Petra smírčí kříž 0778

Mnichov - Smírčí kříž 0056

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: V blízkosti malebného městečka Mnichov se nachází kamenný smírčí kříž, jehož původ je zahalen tajemstvím. Jeho existence je doložena již na mapách II. Vojenského mapování z let 1836 – 1852, což naznačuje, že jeho vznik může být ještě starší.

Kříž prošel v průběhu let několika změnami. Na konci 19. století byl na podnět politických úředníků přesunut na současné místo a opatřen nátěrem. Avšak v průběhu 2. poloviny 20. století byl tento kříž povalen a zahrnut zeminou.

Nicméně, v roce 1980 byl tento kříž náhodně objeven pracovníky CHKO Slavkovský les a na místě nálezu byl opět vztyčen. Kříž má na výšku 110 cm, šířku 66 cm a tloušťku 22 cm. Na přední straně je reliéf, který připomíná obouruční meč či kříž. Na druhé straně kříže je pak pozůstatek po reliéfu v podobě hluboké rýhy, který je interpretován jako znamení kříže.

Tento kamenný smírčí kříž je tak svědkem dlouhé historie a změn, kterými prošel. Přesto si zachoval svůj původní význam a stále nám připomíná minulost, kterou nesmíme zapomenout.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mnichov-smirci-kriz

Dojmy: Zajímavý a svým vzhledem celkem neobvyklý smírčí kříž.

Mapa

Fotografie

Smírčí kříž 0056 v Mnichově
Smírčí kříž 0056 v Mnichově
×