logo prehis.cz Cestování okres Cheb Milhostov dům čp. 25 pomník obětem 1. světové války

Milhostov - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Představte si, že se vracíte zpět v čase, do období kolem roku 1200. Stojíte před panským sídlem, které bylo postaveno kolem roku 1200. Jeho majitelem byl vladyka Pop z Milhostova. Jeho majestátní raně gotická obranná věž se tyčí nad okolím a dodnes je symbolem minulých časů. Vedle ní stojí malý kostel, který je s tvrzí spojen.

Čas plyne a v 13. století prochází kostel gotickou přestavbou. Přestává sloužit jako panské sídlo a stává se duchovním centrem obce. Z této doby se dochovala gotická křtitelnice, která je dodnes používána při křtech. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1306. Vstup do sakristie zdobí sedlový raně gotický portál, který je dodnes zachován.

V období renesance byl kostel vyzdoben nástěnnými freskami, které se zde zachovaly jen zlomkově. Ty nám dávají tušení o tehdejších uměleckých trendech.

V 17. století prochází kostel barokními úpravami. Vzniká tak barokní inventář, který je dodnes součástí kostela.

V průběhu 18. století prochází kostel drobnými úpravami, které mu daly jeho současný vzhled. Tento vzhled se dochoval až do dnešních dnů. V průběhu 20. století prošel tento kostel renovací, která přispěla k jeho současnému vzhledu.

Tento kostel je tak živoucím důkazem historie a proměn, kterými prošel v průběhu staletí. Je to místo, kde se prolíná minulost s přítomností a kde každý kámen vypráví svůj příběh.

Zdroj: https://www.atlasceska.cz/pamatky/kostel-sv-mikulase-milhostov-21146

Zdroj: https://www.kamennevrchy.cz/obce/milhostov/pamatky-obce-milhostov/kostel-sv-mikulase/

Dojmy: Krásný kostel se zachovanou obrannou věží.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
kostel sv. Mikuláše v Milhostově
×