logo prehis.cz Cestování okres Cheb Mrázov dům čp. 14 dům eč. 2

Mrázov - dům čp. 17

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Vesnice, kde se nachází tato zemědělská usedlost, je plná historie. Usedlost, která byla postavena nejpozději v první polovině 19. století, je dokladem toho, jak se život v této oblasti vyvíjel. Její existence je dokonce zaznamenána na mapách katastru z let 1824 až 1843, což naznačuje, že může být ještě starší.

Usedlost byla postavena jako přízemní zděná stavba s sedlovou střechou. Ve štítu domu byla nika, kde se původně nacházela soška světce, což bylo běžné u vesnických usedlostí té doby. K obytné části usedlosti původně navazovala dvě hospodářská stavení, která spolu s obytnou stavbou vymezovala uzavřený obdélníkový dvůr. Tyto budovy byly spojeny s obytnou stavbou vjezdovou branou, což bylo typické pro vesnické usedlosti.

Bohužel, v průběhu druhé poloviny 20. století usedlost začala chátrat. Když jsem ji navštívil, byla ve velmi špatném stavu. Stav některých budov byl tak vážný, že u jedné z hospodářských staveb se zbortila střecha. Tato usedlost je nyní tichým svědkem minulosti, který čeká na svou další kapitolu.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 17 v Mrázově
×