logo prehis.cz Cestování okres Cheb Luby socha světce socha světce

Luby - socha světce

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Jedná se o sochu, která je pravděpodobně dílem barokního umění. Původně byla vztyčena na svatém kopečku, známém jako Ölberg. Autor tohoto díla zůstává neznámý. Po konci druhé světové války a odsunu německého obyvatelstva byla socha opuštěna a postupem času začala chátrat. Bez údržby byla postupně ničena až došlo k jejímu dezolátnímu stavu - byla bez hlavy a rukou. V průběhu druhé poloviny 20. století nebo v prvním dvacetiletí 21. století byla přesunuta na místo, kde ji můžeme vidět dnes. Tato socha, i přes svůj poškozený stav, je stále svědkem historie a změn, kterými prošla. Představuje tichou připomínku minulosti a časů, které se již nevrátí.

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/cheb/Stranky/Popis_2132.aspx

Dojmy: Zajímavá socha, která je bohužel ve velmi špatném stavu.

Mapa

Fotografie

socha světce v Lubech
×