logo prehis.cz Cestování okres Cheb Luby pomník osvobození socha Houslaře

Luby - sloup se sochou Panny Marie

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tento mariánský sloup byl vytvořen v barokním slohu pro mě neznámým autorem. Socha byla vytvořena v roce 1699 na náklady zdejšího majitele panství, z důvodu oslavy dokončení rekatolizace zdejší oblasti. Zajímavostí je že vrcholová socha Panny Marie je dvoustranná, kdy na každé ze stran vypadá stejně. Dokonce na sloupu jsou dodnes zachovány zbytky polychromie. První známé renovace se tento sloup dočkal v roce 1863 a následně další renovace se sloup dočkal v roce 1921. Následně byl tento sloup z neznámých důvodů přestěhován v roce 1938 ke kostelu, kde pozvolna chátral. Nakonec byl tento sloup v roce 2004 přesunut zpět na své původní místo a v roce 2013 se dočkal restaurování restaurátorem Jiřím Živným.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-panny-marie-15283536

Zdroj: https://mapy.cz/turisticka?x=12.4055211&y=50.2541491&z=18&source=base&id=1898890

Dojmy: Krásný barokní mariánský sloup.

Mapa

Fotografie

sloup se sochou Panny Marie v Lubech
sloup se sochou Panny Marie v Lubech
sloup se sochou Panny Marie v Lubech
sloup se sochou Panny Marie v Lubech
×