logo prehis.cz Cestování okres Cheb Luby kostel sv. Ondřeje pomník obětem 1. světové války

Luby - pomník Josefa Müllera

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tento pomník byl vytvořen někdy během 2. světové války, kdy se zdejší rodina Müllerova dozvěděla že její syn se dne 10. ledna 1943 zahynul během bojů na Kubáňském předmostí na Kavkaze. Josef Müller se narodil v tomto městečku v roce 1920 do rodiny, kdy jeho otec byl dědicem firmy na housle Josef Müller Fabrikation und Saiten, jeho matka Franziska Müllerová si pak otevřela prodejnu s látkami a ručními pracemi v tomto městečku. Josef Müller musel narukovat na povinný výcvik do armády, a během tohoto výcviku jej zastihla 2. světová války, kdy sloužil u Wehrmachtu. Poté se o tomto muži vytrácejí informace, a to až do osudného dne 10. ledna 1943 kdy ve věku 23. let zahynul jako poddůstojník letectva. Tak rodina Müllerova nechala tento pomník na své náklady vytvořit a umístit na své zahradě. Po odsunu německého obyvatelstva byl tento pomník vyvrácen, zakopán a zapomenut. Nakonec byl během úprav ve zdejším městském parku náhodně v roce 2014 objeven. Následně byl tento pomník obnoven a přesunut na zdejší hřbitov vedle pomníku 1. světové války.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8z4atvcjuAhXroosKHUcMCUwQFjALegQIDhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mestoluby.cz%2Fmodules%2Ffile_storage%2Fdownload.php%3Ffile%3D839dd1f3%257C62&usg=AOvVaw0CDz0FgnZ3utVHcy-oGawF

Dojmy: Jednoduchý pomník vytvořený z červeného pískovce, který připomíná tohoto padlého vojáka.

Mapa

Fotografie

pomník Josefa Müllera v Lubech
pomník Josefa Müllera v Lubech
pomník Josefa Müllera v Lubech
pomník Josefa Müllera v Lubech
×