logo prehis.cz Cestování okres Cheb Luby Duby u kaple hrobka rodiny Baštů

Luby - hrob dvorního rady JUDr. Wenzela Lustkandla

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: JUDr. Wenzel Lustkandl, který se narodil 18. března 1832 v tomto městě, kde jeho otec vyráběl hudební nástroje, se stal významnou postavou v oblasti práva a politiky. Po studiu práv na pražské univerzitě se stal prefektem Tereziánské akademie ve Vídni a později byl povýšen na řádného profesora na Vídeňské univerzitě.

V roce 1867 byl uznán jako čestný občan města Luby, kde trávil každoroční dovolenou. Jeho jméno bylo v roce 1885 uděleno jedné z vídeňských ulic, Lustkandlgasse, která existuje dodnes.

V roce 1902 mu byl udělen titul Dvorního rady a následně se stal poslancem Rakouského parlamentu a Dolnorakouského zemského sněmu. Byl také jedním z vedoucích mužů liberálů.

Po jeho smrti 18. června 1906 ve Vídni byl na jeho přání pohřben v rodinné hrobce v Lubech. Hrobka byla později upravena tak, že na podstavec byla umístěna busta Lustkandla od jeho přítele Josefa Laxe, člena Vídeňské akademie umění.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války byl náhrobek opuštěn a začal chátrat. V roce 2016 však prošel celkovou rekonstrukcí a získal svůj současný vzhled. Tento příběh je příkladem toho, jak se historie a památka jednoho muže mohou zachovat navzdory času a změnám.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Náhrobek je již zarostlý trávou, ale busta na podstavci nadále zdobí toto místo.

Mapa

Fotografie

hrob dvorního rady JUDr. Wenzela Lustkandla v Lubech
hrob dvorního rady JUDr. Wenzela Lustkandla v Lubech
hrob dvorního rady JUDr. Wenzela Lustkandla v Lubech
×