logo prehis.cz Cestování okres Cheb Libá dům čp. 26 kaplička

Libá - hřbitovní kaple

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Hřbitov, který dnes vidíme, má bohatou historii. Jeho založení sahá pravděpodobně až do poloviny 18. století, což dokládá jeho záznam na mapě z I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. Tento hřbitov je domovem nejstaršího náhrobku, který jsem zde objevil, a který je datován rokem 1792 a je umístěn vedle kaple.

Kaple, kterou dnes vidíme, byla postavena buď na konci 18. století, nebo v první polovině 19. století. Je postavena v historizujícím slohu, který odráží architektonické trendy té doby. Bohužel, po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války, kaple přestala být udržována a postupně chátrala.

Nicméně, kaple nebyla zapomenuta. V průběhu 90. let 20. století nebo v prvním dvacetiletí 21. století prošla obnovou. Díky této obnově můžeme dnes obdivovat její krásu a cítit historii, kterou tato kaple a hřbitov jako celek uchovávají.

Dojmy: Zajímavá kaplička se hřbitovem, o které jsem nenašel téměř bohužel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

hřbitovní kaple v Libé
hřbitovní kaple v Libé
hřbitovní kaple v Libé
hřbitovní kaple v Libé
hřbitovní kaple v Libé
hřbitovní kaple v Libé
hřbitovní kaple v Libé
×