logo prehis.cz Cestování okres Cheb Krapice krucifix

Krapice - rovinné neopevněné sídliště

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Právě na tomto místě se nacházelo pravěké rovinné neopevněné sídliště. Sídliště bylo obýváno někdy mezi lety 1100 – 1000 před naším letopočtem a bylo osídleno Lužickou kulturou lidu popelnicových polí. V průběhu času převážně v 19., 20. a 21. století zde byly nacházeny úlomky mladobronzové keramiky, které odkazují na toto sídliště. Bohužel zde ale nebyl proveden detailní archeologický průzkum.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/rovinne-neopevnene-sidliste-archeologicke-stopy-20100543

Dojmy: Pravěké sídliště které dnes není moc pouhým okem rozeznatelné.

Mapa

Fotografie

rovinné neopevněné sídliště v Krapicích
rovinné neopevněné sídliště v Krapicích
rovinné neopevněné sídliště v Krapicích
rovinné neopevněné sídliště v Krapicích
rovinné neopevněné sídliště v Krapicích
rovinné neopevněné sídliště v Krapicích
rovinné neopevněné sídliště v Krapicích
rovinné neopevněné sídliště v Krapicích
×