logo prehis.cz Cestování okres Cheb Klášter socha Panny Marie Immaculaty socha sv. Jana Nepomuckého

Klášter - socha sv. Floriána

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: V roce 1726, v době baroka, byla vytvořena socha svatého Floriána. Autor tohoto díla zůstává neznámý, ale jeho práce byla věnována opatu Raymundu III. Schimanovskému jako projev úcty.

Přestože podrobnosti o další historii sochy nejsou známy, je jisté, že po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války byla socha opuštěna. V této době jí byla dokonce uražena ruka.

Nicméně, v roce 1975 se socha dočkala obnovy. Restaurátoři František Pašek a Zdeněk Šejnost se postarali o její opravu a restaurování, čímž jí vrátili původní krásu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-floriana-17961049

Dojmy: Krásná barokní socha, která se nachází naproti klášteru.

Mapa

Fotografie

socha sv. Floriána v Klášteře
socha sv. Floriána v Klášteře
socha sv. Floriána v Klášteře
socha sv. Floriána v Klášteře
×