logo prehis.cz Cestování okres Cheb Klášter Lékárna Národní škola Teplá

Klášter - lípa u hřbitova

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Výš se tyčí lípa malolistá, která je jako maják viditelná z daleka. Tento památný strom se nachází u silnice, hned vedle severní hřbitovní zdi premonstrátského kláštera v Teplé. Je to tichý svědek historie, který přežil barokní přestavbu konventu a zahrad tepelského kláštera a města Teplá.

Její úzká koruna sahá až do výšky 28,5 metru. Kmen stromu se ve výšce tří metrů rozděluje na dvojici semknutých kosterních větví. Obvod kmene, který byl změřen v roce 2014, činí 551 cm.

Od roku 2006 je tento strom chráněn jako krajinná dominanta. Je součástí kulturní památky a je oceňován pro svůj významný vzrůst. Tato lípa u hřbitova je skutečným pokladem přírody a historie.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpa_u_h%C5%99bitova_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Krásný vysoký a mohutný strom.

Mapa

Fotografie

lípa u hřbitova v Klášteře
lípa u hřbitova v Klášteře
lípa u hřbitova v Klášteře
×