logo prehis.cz Cestování okres Cheb Křižovatka fara pomník obětem I. a II. odboje

Křižovatka - kostel sv. Kateřiny

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Představte si kostel, který na první pohled vypadá jako každý jiný, ale skrývá v sobě tajemství staletí. Tento kostel, nacházející se na Chebsku, je jedním z nejstarších v regionu. Jeho historie sahá až do roku 1213, kdy byl postaven v gotickém slohu a zasvěcen sv. Erhardovi.

Nicméně, tento kostel prošel mnoha zkouškami a proměnami. V roce 1446, během husitských válek, byl kostel vypálen. Ale to neznamenalo jeho konec. Byl obnoven a jak se luteránství šířilo, stal se luteránským kostelem.

Přelom 16. a 17. století přinesl další zkoušku - třicetiletou válku, která kostel značně poškodila. Ale opět se vzpamatoval. V roce 1702 byl kostel pravděpodobně barokně rekonstruován na náklady Friedricha Casimira z Trauttenberga, který v té době seděl na Vildštejně. Po dokončení této přestavby se kostel vrátil ke katolické víře a byl zasvěcen sv. Kateřině.

V letech 1812 - 1818 prošel kostel poslední velkou přestavbou, kdy byl rozšířen a byla postavena kostelní věž. Ale i poté se setkal s dalšími výzvami. V roce 1881 do něj uhodil blesk, což vedlo k další rekonstrukci v roce 1898 podle plánů architekta Gustava Wiedermanna z Františkových lázní.

Rok 1917 přinesl další tragédii, kdy byly zabaveny dva zvony a následně byl zabaven také poslední zvon, který mohl být zabaven. Ale v roce 1922 byl kostel odškodněn za konfiskaci a tak byl kostel opět vybaven zvony. Nejcennější ze zvonů je pak zvon, který nese název Poslední Zvon, který byl asi ulit někdy v 16. století a nechal jej ulít držitel panství Skalná Nikolas von Gumerauer.

V roce 1931 se kostel dočkal elektrifikace, ale pak přišla 2. světová válka a po ní odsun německého obyvatelstva. Bez údržby kostel postupně chátral a na konci 80. let 20. století byl v dezolátním stavu. Ale i přes všechny tyto výzvy, byl kostel v letech 2009 - 2010 kompletně zrekonstruován do současné podoby.

Takže, ať už to na první pohled nevypadá, tento kostel je skutečným svědkem času, který přežil mnoho zkoušek a proměn a stále stojí hrdě na Chebsku.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný kostel, který je mnohem starší, než ve skutečnosti vypadá.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
kostel sv. Kateřiny v Křižovatce
×