logo prehis.cz Cestování okres Cheb Kopanina fara kostel sv. Jiří a Jiljí

Kopanina - kaplička

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Jedná se o barokní kapličku, jejíž autor zůstává zahalen v tajemství. Její existence je doložena nejpozději od poloviny 18. století, jak dokládá mapa z I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. Kaplička však může být ještě starší. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byla kaplička opuštěna a začala chátrat. Její vnitřní vybavení bylo buďto ukradeno, nebo zničeno. Přesto se jí dostalo opravy buď v průběhu 90. let 20. století, nebo v prvním desetiletí 21. století, což jí vrátilo její dnešní podobu. Tato kaplička je tedy svědkem mnoha historických událostí a příběhů, které se odehrály v její blízkosti. Její přítomnost je připomínkou minulosti a změn, kterými prošla. Je to skutečný klenot, který přežil zkoušku času.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

kaplička v Kopanině
kaplička v Kopanině
kaplička v Kopanině
kaplička v Kopanině
×