logo prehis.cz Cestování okres Cheb Horní Žandov

Horní Žandov - dům čp. 31

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tato vesnická uzavřená zemědělská usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Celá usedlost byla vystavěna jako uzavřený zemědělský dvůr, který se skládá z hospodářských stavení a nejzajímavější a to obytné stavby. Tato obytná stavba byla pak vystavěna jako patrová stavba, kde přízemí je pravděpodobně zděné a na něj navazuje hrázděné patro s dřevěnou pavlačí. Tato stavba je pak krytá sedlovou střechou a pravděpodobně hrázděným štítem, který je ukryt pod bedněním.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 31 v Horním Žandově
dům čp. 31 v Horním Žandově
dům čp. 31 v Horním Žandově
dům čp. 31 v Horním Žandově
dům čp. 31 v Horním Žandově
dům čp. 31 v Horním Žandově
×