logo prehis.cz Cestování okres Cheb Horní Lažany Horní Lomany

Horní Lipina

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Horní Lipina, známá také jako Ober Lindau v němčině, je malebná vesnička, která se rozkládá asi 2 km jihozápadně od Lipové. Přesné datum založení této vesnice je zahaleno tajemstvím, stejně jako její další historie. Nicméně, její existence je doložena na mapě z I. vojenského mapování, které proběhlo v letech 1764 – 1768.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Horní Lipina stala součástí obce Mýtina, kde zůstala až do roku 1961. Poté se stala součástí obce Lipová. Zajímavostí je, že od roku 1980 již není tato vesnice zaznamenána jako součást jakékoliv obce.

Dojmy: Maličká vesnice, nacházející se jihozápadně od Lipové, kde jsou tři zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 17 v Horní Lipině
kaple v Horní Lipině
kaple v Horní Lipině