logo prehis.cz Cestování okres Cheb Hluboká Horní Kramolín

Horka

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Horka, známá také pod německým názvem Berg, je malebná vesnička, která se nachází zhruba 5 km jihovýchodně od Nového Kostela. Její historie sahá až do roku 1219, kdy byla poprvé zmíněna v predikátu jistého Wernhera. Vesnice byla dlouhou dobu součástí města Cheb, a to až do zániku patrimoniální správy.

V roce 1452 byla Horka zničena během husitských válek, ale brzy poté byla obnovena. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva došlo jen k částečnému dosídlení. Vesnická zástavba prořídla, několik dvorců zaniklo, objekty byly demolovány a vesnice stagnovala. Přesto zde nevznikly žádné rušivé novostavby a urbanistický prostor tak zůstal zachován.

V 60. letech 20. století byla v údolí Libockého potoka pod vodní nádrží Horka postavena úpravna pitné vody. V roce 1961 přestala být Horka samostatnou obcí a stala se součástí obce Milhostov, v roce 1974 se stala součástí obce Kopanina a v roce 1976 se stala součástí obce Nový Kostel, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 11 obyvatel. Tato vesnice, ač malá, má bohatou historii a je důkazem odolnosti a přizpůsobivosti svých obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horka_(Nov%C3%BD_Kostel)

Zdroj: http://www.novy-kostel.cz/okoli/horka/

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zajímavých domečků.

Mapa

Památky a zajímavosti

Dům čp. 6 v Horkách
dům eč. 3 v Horkách