logo prehis.cz Cestování okres Cheb Horní Žandov Hranice

Hoštěc

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Vesnice Hoštěc, známá také pod německým názvem Hurschk, je malebná osada ležící necelé 3 km severozápadně od města Teplá. Její historie sahá až do roku 1273, kdy se poprvé objevuje v písemných pramenech jako majetek kláštera v Teplé. Tento klášter pravděpodobně držel vesnici až do poloviny 19. století, kdy byla zrušena patrimoniální správa.

Po tomto zásadním rozhodnutí se Hoštěc stala samostatnou obcí, v níž tehdy žilo 154 obyvatel. Největšího počtu obyvatel, konkrétně 178, dosáhla vesnice v roce 1880. Po druhé světové válce však došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí, což vedlo k poklesu počtu obyvatel na 64.

V roce 1961 se Hoštěc stala součástí obce Poutnov a v roce 1975 byla připojena k městu Teplá, pod které spadá dodnes. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žije 19 obyvatel. Tato malá vesnice tak má za sebou bohatou a pestrou historii, která se odráží v jejím dnešním životě.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%A1t%C4%9Bc

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 6 v Hošťci
krucifix v Hošťci
krucifix v Hošťci
pomník obětem 1. světové války v Hošťci