logo prehis.cz Cestování okres Cheb Hrozňatov dům čp. 78 kaple Božího Hrobu

Hrozňatov - hrad Hrozňatov

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Hrad, který je dnes známý pro svou vysokou kruhovou věž a sklepy, má své kořeny v 12. století. Byl postaven v románském slohu a sloužil jako sídlo ministeriálů, kteří byli odpovědní Chebské falci. Prvním teoretickým majitelem hradu byl Ulšak z Kinsbergu, jehož jméno je zaznamenáno již v roce 1188.

V roce 1217 se na hradě usadil Jindřich z Kinsberku se svým synem. Oba vystupovali jako svědci v listině o výměně statků mezi falckrabím Rabodem a hrabětem Jindřichem z Ortenburku. Tento rok je také známý tím, že 14. července zemřel ve vězení na hradě blahoslavený Hroznata, správce majetku Tepelského kláštera. Je však nejasné, zda byl Hroznata skutečně vězněn na tomto hradě.

Hrad prošel přestavbou v ranně gotickém slohu v roce 1233. Po smrti Jindřicha III. z Kinsbergu v roce 1260, posledního mužského potomka, se hrad stal majetkem říše. V témže roce byl hrad dán jako zástava Plavenským fojtům. V roce 1315 byl hrad součástí majetku říšského krále Ludvíka IV. Bavora, který ho spravoval prostřednictvím rytířů Abrahama a Alberta ze Sackenu.

Dne 4. října 1322 byl hrad spolu s celým Chebskem zastaven českému králi Janu Lucemburskému. Od té doby se hrad stal jedním z nejdůležitějších opevněných bodů Českého královského léna.

V roce 1340 se hrad stal majetkem Arnošta Winklera z Falknova, když mu ho zastavil císař Karel IV. Po smrti Arnošta v 60. letech 14. století přešel hrad do rukou Bohuslava z Hartenberka. V roce 1396 král Václav IV. zapůjčil hrad Hynčíku Pluhovi z Rabštejna, který ho koupil od Chebského patricie Petra Rohrera. Po Hynčíkově smrti v roce 1401 hrad prodala jeho vdova městu Cheb.

V roce 1405 prodala městská rada hrad bratrům Albrechtu a Lorenci Frankengrünerům. Tento rod držel hrad až do roku 1470, kdy jej postoupil Albrechtu Sackovi. Albrecht držel hrad až do roku 1486, kdy začali držet tento hrad bratři Zikmund a Jan Kašpar Frankengrünerové. Tento rod pak držel hrad až do roku 1506, kdy jej postoupili Kryštofovi z Týna.

Někdy v průběhu 2. poloviny 16. století či na počátku 17. století byl hrad renesančně přestavěn. V roce 1605 byl prodán Kinsbergovi Hansi Thannerovi. Tento muž již v roce 1608 postoupil tento hrad Volfu Kryštofu Elbognerovi z Dolního Schönfeldu a Ottengrünu.

Během třicetileté války v roce 1647 bylo město Cheb obleháno a dobyto Švédským vojskem, což se nevyhnulo ani tomuto hradu. Švédská posádka v tomto hradu sídlila až do roku 1649. Následně byl tento velmi poničený hrad barokně obnoven a v roce 1658 prodán rodem Elbognárů Chebskému řádu Jezuitů.

V roce 1758 byl hrad oblehnut Pruským vojskem, které zde vzalo dva rukojmí, ty ale následně nechali jít. Po zrušení řeholních řádů císařem Josefem II. roku 1773 se tento hrad stal majetkem studijního náboženského fondu.

Od tohoto fondu zakoupil tento hrad roku 1824 Pražský měšťan Jan Adam Nonner, který nechal tento hrad přestavět v pozdně barokním slohu. Během této přestavby byla stržena i tzv. Shnilá obraná věž. Potomci Jana Adama prodali tento hrad roku 1872 Josefu Mindelovi z Bavorského Mitterteichu, ale již v roce 1883 zakoupil tento hrad Josef Anton Halbmayer, který nechal celý hrad přestavět v romantizujícím pseudogotickém slohu podle plánů Chebského architekta Karla Haberzettla.

V roce 1887 získal tento hrad Alfons Wagner z Wallernstädtu. Postupnými rodinnými vztahy tento hrad přešel tento hrad do majetku Karla Marie Hermanna. Ve 30. letech 20. století získala tento hrad rodina Fechtů. Této rodině byl hrad v roce 1945 zkonfiskován a stal se majetkem Československého státu.

Nejdříve byl využíván jako sídlo MNV, ale již v letech 1950 – 1965 zde bylo sídlo pohraniční stráže. V roce 1965 se stal hrad majetkem Chebské galerie, která jej zrekonstruovala. Pro jeho polohu ale byl hrad převeden do majetku ministerstva vnitra a následně přestal být udržován a postupně chátral.

V 90. letech 20. století zakoupila tento hrad firma S. M. S., které se ale nepodařilo započít rekonstrukce. Díky tomu tento hrad nadále chátral, až jej v roce 2007 získala v havarijním stavu Pražská společnost ElitProfit, která zahájila postupnou rekonstrukci a záchranné práce.

Zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/stary-hroznatov-hrad-a-zamek-kinsberg/

Dojmy: Krásný areál, který je dominantou této vesnice.

Mapa

Fotografie

hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
hrad Hrozňatov v Hrozňatově
×