logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Paseky smírčí kříž 0829

Dolní Paseky - tvrz Dolní Paseky

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Dolní Paseky, malebná vesnice v údolí Bílého Halštrova, má své kořeny hluboko v historii. První písemné zmínky o ní se objevují již v letech 1315 a 1342. Ale její osídlení sahá pravděpodobně ještě dále do minulosti, možná až o století zpět. V roce 1291 se poprvé objevují zmínky o Horních Pasekách. A pokud existovaly Horní Paseky, musely v té době existovat i Dolní. Bez nich by rozlišovací přívlastky neměly smysl.

Ve středověku byly Dolní Paseky domovem panského sídla, tvrze. Toto tvrziště však v průběhu staletí zaniklo, nejspíše v průběhu 15. století. Dolní Paseky patřily do přelomu 15. a 16. století pánům z Reitzensteinu a poté krátce pánům z Feilitzsch. V roce 1534 ale bratři Siegmund a Hans Heinrich z Feilitz prodali Dolní a Horní Paseky Heinrichovi z Zedtwitz.

Co se týče tvrze, ještě v roce 1960 se zachovalo tvrziště, které bylo tehdy popisováno jako kruhové tvrziště 2,5–3 m nad terénem s horním průměrem 22 m a spodním průměrem asi 25 m. Na jihozápadní a východní straně byl patrný val a příkop byl již suchý. Po roce 1960 však byly zbytky tvrze zničeny v rámci rekultivace půdy a dnes zbývá jen její historie. Dolní Paseky tak představují fascinující okno do minulosti, které nám připomíná, jak se krajina a osídlení měnily v průběhu staletí.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tvrz-archeologicke-stopy-2324448

Zdroj: https://www.muas.cz/pozoruhodna-historie-dolnich-pasek/d-233174

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/lazomazure

Dojmy: Zajímavá tvrz, kterou jsem bohužel nenafotil, jelikož jsem o ní nevěděl.

Mapa

Fotografie

tvrz Dolní Paseky v Dolních Pasekách
×