logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Paseky pomník obětem 1. světové války smírčí kříž 0829

Dolní Paseky - pramen Dolní Paseky

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tento pramen, ukrytý v severovýchodní části Ašského výběžku u pravého břehu Bílého Halštrova, je skvostem přírody. Nachází se přibližně 1,5 km východně od česko-saské hranice, v srdci Ašské vrchoviny, která je součástí geomorfologického celku Smrčiny a leží v severovýchodní části přírodního parku Halštrov.

Pramen vyvěrá z nivních sedimentů Bílého Halštrova, které tvoří převážně svory a pararuly krušnohorsko-smrčinského krystalinika. Tento osamocený pramen je svým chemickým složením, zejména obsahem Glauberovy soli, podobný minerálním pramenům ve Františkových Lázních. Spolu se severněji vyvěrajícím minerálním pramenem v Doubravě je řazen ke skupině kyselek v širší oblasti saských lázní Bad Elster a Bad Brambach.

Pramen je známý již od 12. století a již v 16. století byl považován za léčivý. Na mapě Ašska z roku 1716 je tento pramen již zachycen. Minerálka z tohoto pramene byla oblíbeným nápojem místních obyvatel, kteří ji plnili do lahví a vozili zákazníkům do Aše.

V roce 1870 nechal ašský továrník Gustav Geipel minerálku analyzovat a nad pramenem postavil dřevěný altán. V roce 1930 byl tento altán přestavěn na zděný pavilon ve stylu art deco, který dodnes dominuje tomuto místu.

Pramen je skrytý v mělké jímce a jeho odběrné místo je vyvedeno do přelivové vázy, kterou kryje šestiboký oplechovaný hranol. K této váze se lze dostat po schodech ze dvou opačných stran skrz protáhlý zastřešený pavilon. U pramene jsou umístěny lavičky, které nabízejí místo k odpočinku, a o celé místo pečují místní chataři a chalupáři.

V listopadu 2017 však pramen přestal vytékat. Odborníci zjistili, že příčinou byl na třech místech proražený jímací zvon, který byl poškozen pravděpodobně již při dřívějších opravách betonem, který se ovšem rozpadl. K podobné situaci došlo i v roce 2015, kdy se voda rovněž ztratila, aby po nějakém čase zase začala téct.

Během několika měsíců v první polovině roku 2018 provedlo město Aš rozsáhlou opravu jímání i pavilonu. Bylo upraveno bezprostřední okolí, včetně úpravy příjezdové cesty i okolních chodníků. Obnoveno bylo původní odkanalizování a postaven nový můstek přes Bílý Halštrov. Opraven a nově zastřešen byl i pavilon nad pramenem. Přelivná váza, dříve krytá skleněnou kopulí, byla nahrazena nerezovou, což dodalo celému místu moderní vzhled.

Dne 12. června 2018 byl tento pramen znovu otevřen pro veřejnost a od té doby přináší radost a úlevu mnoha návštěvníkům. Teplota pramene se pohybuje mezi 8 až 9,6 °C a celková mineralizace dosahuje hodnoty 4 290 mg/litr. Obsah rozpuštěného oxidu hličitého je okolo 1 800 mg/litr, což dodává minerálce příjemnou chuť.

Minerální voda z tohoto pramene má mírně zvýšený obsah oxidu křemičitého (SiO2) v hodnotě 37 mg/litr a hodnota pH je 5,3. Má mírnou radioaktivitu díky stopové přítomnosti stroncia. Vydatnost pramene je poměrně nízká, podle měření z roku 1974 činí 1,2 litrů/min.

Tento pramen je známý svými údajnými léčivými účinky. Místní obyvatelé, kteří pravidelně pijí vodu z tohoto pramene, se prý dožívají velmi vysokého věku. Pití této vody je doporučováno při svalovém revmatismu a poruchách látkové výměny. Takže pokud hledáte přírodní zdroj zdraví a vitality, tento pramen by mohl být tím pravým místem pro vás.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1ln%C3%AD_pramen_Doln%C3%AD_Paseky

Dojmy: Zajímavý altán, ve kterém se nachází pramen, který byl zrovna v době mé návštěvy zavřen.

Mapa

Fotografie

pramen Dolní Paseky v Dolních Pasekách
pramen Dolní Paseky v Dolních Pasekách
×