logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Paseky dům čp. 34

Dolní Paseky - dům čp. 13

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost, která se pyšní svou historií sahající až do roku 1783, jak svědčí letopočet na vstupním portálu, je skvostem místní architektury. Její existence je doložena na katastrální mapě z let 1824 – 1843, což potvrzuje její dlouhou historii.

Usedlost byla postavena ve zdejším typickém chebském lidovém slohu, jako přízemní stavba, pravděpodobně zděná, s charakteristickou sedlovou střechou a štíty krytými bedněním. Tento tradiční styl a pečlivá konstrukce přispěly k tomu, že se usedlost dochovala v původní podobě až do dnešních dnů. Je to živý doklad místní historie a tradic, který dodnes hrdě stojí jako památka na minulé generace.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 13 v Dolních Pasekách
dům čp. 13 v Dolních Pasekách
dům čp. 13 v Dolních Pasekách
×