logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Dvory Dolní Lipina

Dolní Lažany

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Dolní Lažany, malá vesnice ležící asi 1,5 km jihovýchodně od Lipové, je známá svou dlouhou historií. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1348. Bohužel, podrobnosti o její další historii nejsou známy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Dolní Lažany stala součástí obce Mýtina, kam spadala až do roku 1961. Od tohoto roku se stala součástí obce Lipová, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 31 obyvatel. Dolní Lažany tak představuje malebnou vesnici s bohatou, i když zčásti neznámou, historií.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_La%C5%BEany_(Lipov%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihovýchodně od Lipové, kde jsou tři hrázděnky.

Mapa

Památky a zajímavosti

Dům čp. 3 v Dolních Lažanech
Dům čp. 4 nacházející se v Dolních Lažanech
Dům čp. 5 v Dolních Lažanech