logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb Školy Špýchar

Cheb - Špalíček

Informace

Navštíveno: 28. 8. 2014

Historie: Představte si místo, kde historie ožívá v každém kameni a každé dřevěné trámě. Toto místo není jedna stavba, ale soubor staveb, které sdílejí společnou historii. Na tomto místě kdysi stály kramářské dřevěné boudy a kotce. Ve 13. století se zde začaly postupně vyrůstat tři bloky kramářských domů, oddělené dvěma úzkými kramářskými uličkami. Tyto středověké domy měly do roku 1472 již současný zachovaný půdorys.

S postupem času se tyto domy nemohly rozrůstat do šířky, a tak byly přistavovány hrázděnými patry do výšky. Tímto způsobem získal celý tento soubor staveb svou současnou podobu, která byla dokončena někdy v 15. století. Po celou dobu své existence sloužily tyto domy svému původnímu účelu jako krámky, a tak tomu je dodnes.

V roce 1809 byla bohužel zbořena třetí řada těchto domů. V letech 1956 – 1962 hrozilo, že během rekonstrukce města budou tyto domy také zbořeny kvůli svému dezolátnímu stavu. Naštěstí bylo v roce 1960 přistoupeno k záchranným pracím, které tento soubor staveb zachránily.

Dodnes slouží tyto domy svému původnímu účelu jako prodejny a restaurace. Mezi nimi vede 160 cm široká původní kramářská ulička. Takže si zde můžete zažít, jaké bylo ve středověku nakupovat mezi středověkými domy. Je to jako cesta zpět v čase, kde můžete zakusit atmosféru středověkého trhu.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/spalicek

Dojmy: Krásný komplex 11 staveb, které ukazují středověkou tvář tohoto města.

Mapa

Fotografie

Špalíček v Chebu
Špalíček v Chebu
Špalíček v Chebu
Špalíček v Chebu
Špalíček v Chebu
Špalíček v Chebu
Špalíček v Chebu
×