logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb Barokní opevnění Boží muka

Cheb - Barokní schodiště

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházela zahrada a na místě současného parkoviště se nacházela Jezuitská kolej. Právě aby byla kolej propojena s kostelem sv. Mikuláše nechali Jezuité zde vystavět v roce 1697 jednoduché barokní schodiště. K tomu schodišti byly následně roku 1700 osazeny dvě plastiky, a to sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa, které vytvořil sochař Wilhelm Felsner. V roce 1740 bylo zdejší schodiště přestavěno na současné barokní dvouramenné schodiště, na které byly osazeny zbylé současné sochy. A to socha sv. Jiří, socha archanděla Michaela a socha Immaculaty, která byla umístěna do středu schodiště. Postupem času byla jezuitská kolej zbořena, a nahrazena kasárnami. Na konci 2. světové války byly kasárny poškozeny bombardováním a následně demolovány. Samotné schodiště spolu se sochami pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století chátralo, a tak bylo nakonec buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století kompletně restaurováno i se sochami.

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/cheb-schodiste-na-kasarnim-namesti/detail

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_a_svat%C3%A9_Al%C5%BEb%C4%9Bty_(Cheb)

Dojmy: Krásné barokní schodiště s nádhernými sochami.

Mapa

Fotografie

Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
Barokní schodiště v Chebu
×