logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb hrob vojáků Rudé armády Kandlerův dům

Cheb - hřbitov Cheb

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Hřbitov byl vystavěn z iniciativy města, během výkonu úřadu starosty Adofla Tachezyho, na obecní náklady na rozsáhlé ploše za městem s výměrou bezmála 30 000 m² na pozemku odkoupeném od Johanna a Margarethy Heinlových z Hradiště jako nový městský hřbitov podle projektu architekta Karla Haberzettla. Hřbitov především tvořil náhradu za pohřebiště v místě pozdějších Městských sadů, které bylo po vzniku nového hřbitova přeměněno v park. Areál byl otevřen byl v neděli 4. května 1879, tentýž den proběhly první pohřby dvou zemřelých. Vstup tvoří správní budova s neogotickou hřbitovní kaplí, další prostory tvoří zázemí hřbitovní správy. Po založení hřbitova zde byl zřízen též nový židovský hřbitov, a to krátce poté, co byl starý chebský židovský hřbitov zrušen. Podél zdí areálu je umístěna řada hrobek významných obyvatel města. Pohřbeni jsou na hřbitově i vojáci a legionáři bojující v první a druhé světové válce. Jako vojenské pohřebiště byl ve městě založen též vojeský hřbitov v Podhradu. S odchodem téměř veškerého německého obyvatelstva města v rámci odsunu sudetských Němců z Československa ve druhé polovině 40. let 20. století zůstala řada hrobů německých rodin opuštěna a bez údržby.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Chebu

Dojmy: Zajímavý neogotický hřbitov s řadou zajímavých náhrobků a krypt z 19. či počátku 20. století.

Mapa

Fotografie

hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
hřbitov Cheb v Chebu
×