logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb Čertova věž Dřevěná lávka

Cheb - Dominikánský klášter

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Již v roce 1294 udělili Český král Václav II. a Římskoněmecký král Adolf Nassavský povolení Dominikánskému řádu na výstavbu kláštera v městu Cheb. Město darovalo tomuto klášteru prostranství, které vzniklo spálením původních středověkých domů. Ještě v roce 1294 započala výstavba gotického kláštera spolu s gotickým kostelem sv. Václava. Klášter byl dokončen pak pravděpodobně v roce 1296. První písemná zmínka o tomto kostelu pak pochází z roku 1295. V roce 1314 zakoupil zdejší řád od města další pozemek, na kterém vznikla Dominikánská ulice, ve které byl vytvořen gotický vstupní portál do kostela. Řádu se relativně dařilo, jelikož již v roce 1422 byla přistavěna ke klášteru kaple sv. Leonarda. Bohužel následně přišla třicetiletá válka, během které tento klášter byl velmi poškozen. Toto poškození vyústilo v to, že v roce 1642 se zřítila část kláštera. Na počátku 70. let 17. století založil tento řád veřejnou sbírku na obnovu tohoto klášteru, kdy do této sbírky přispěl i císař Leopold I. Díky tomu byl dne 30. srpna 1674 byl položen základní kámen nového kostela převorem Alexiusem Fuchsem. Tím byla započnuta razantní ranně barokní přestavba celého kláštera pravděpodobně podle plánů Abrahama Leutnera, který vústila v to, že původní gotické stavby byly postupně strženy. Barokní kostel byl dokončen a slavnostně vysvěcen v roce 1689 Řezenským biskupem. Přestavba konventu pak byla dokončena v roce 1720. Celé zařízení kláštera pak bylo barokní a pochází z let 1700 – 1760, avšak se zde nacházel unikát a to gotická socha sedící Panny Marie s Kristem v náručí z roku 1350. Z let 1730 – 1735 pak pochází dodnes autorsky neurčená nástropní freska v původní klášterní knihovně. V roce 1775 byly nainstalovány do kláštera nové varhany, které vytvořil H. Troetscher. Poslední změny se klášter za dominikánů dočkal v roce 1880, kdy byl hlavní původně barokní oltář nahrazen neorenesanční replikou. Nakonec v roce 1936 byl tento klášter v Chebu zrušen a po konci 2. světové války znárodněn. Zatím co v kostele se dodnes konají mše, tak původní budovy konventu měli sloužit jako kanceláře a v době mé návštěvy přemýšlelo město o jejich využití.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dominikansky-klaster-s-kostelem-sv-vaclava-15301047

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/kostel-a-klaster-dominikanu

Dojmy: Krásný raně barokní klášter, který si dones zachoval svou původní tvář.

Mapa

Fotografie

Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
Dominikánský klášter v Chebu
×