logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb dům čp. 592/13 dům Martini

Cheb - dům Limbeck

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: V hlubinách historie stojí dům tajemného původu jako svědek uplynulého času. Jeho architektonický design, který připomíná buď gotický nebo renesanční styl, byl vytvořen neznámým umělcem během středověku. V roce 1531 se jeho prvním známým majitelem stal Peter Reichenauer, kterého v roce 1539 vystřídal Michael Schneider.

Linhard Multz se stal vlastníkem v roce 1542 a jeho rodina si dům udržela až do roku 1579, kdy jej převzal zeť Georga Multze, Wolf Fritscheisen von Eisenberg. V roce 1645 se majitelem stal plukovník Melchior Adam von Moser. Posledním Moserem, který vlastnil dům, byl Christof Maxmilian, který jej 14. května 1670 prodal Johannu Friedrichovi Wincklerovi von Heimfeld.

O rok později se novou majitelkou stala Anna Lukretia Schlentzin, než jej v roce 1674 prodala kapitánovi Peteru Johannu von Bigatto. Rodina Bigattů vlastnila tento postupně chátrající majetek až do 14. listopadu 1747, kdy jej koupil radní Johann Adam Limbeck, po kterém tento dům získal své současné jméno.

Někdy kolem roku 1780 inicioval Limbeck barokní obnovu, která domu dodala jeho současný estetický vzhled. Jeho potomci udržovali vlastnictví až do 25. července 1824, kdy jej Barbara Freiin von Schneeburg předala manželům Matthäusovi a Evě Krämlingovým, kteří jej 5. ledna 1858 prodali Vincenzovi a Anně Krausovým.

Krausovi prodali tento historický klenot Josefovi Karlu Ertlovi 15. prosince 1869. Následná historie zůstává zahalena tajemstvím, ale je jisté, že v letech 1999-2001 prošel dům pečlivou restaurací konzervátorem Jaroslavem Šindelářem, který odhalil jeho barokní nádheru a vrátil mu jeho dřívější slávu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-20579711

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-limbeck

Dojmy: Krásný barokní nárožní dům, který se nachází na zdejším náměstí.

Mapa

Fotografie

dům Limbeck v Chebu
×