logo prehis.cz Cestování okres Cheb Beroun dům čp. 23

Beroun - Zahrádecká kyselka

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Zahrádecká kyselka, jeden z místních minerálních pramenů, je známá od dávných dob v kraji mezi městy Teplá a Bezdružice. Její existenci dokládají staré německy psané vlastivědné knihy. Premonstráti z kláštera v Teplé ji zaznamenali v soupisu kyselek v roce 1609 a Bohuslav Balbín se o ní zmiňuje ve svém díle z roku 1679.

Koncem 20. století byl stav studánky zanedbaný a místní obyvatelé ji využívali jen ojediněle. V roce 1999 však proběhla rekonstrukce studánky, kterou inicioval místní rodák Rudi Koschak, který se po revoluci v roce 1989 vrátil z Německa. Tato rekonstrukce byla provedena za podpory kláštera v Teplé.

Po rekonstrukci studánky byl v roce 2000 vystavěn přístupový dřevěný chodníček a osmiboký altán, který studánku zastřešuje. Rekonstrukce respektovala zachování původního prastarého jímacího kmene, z něhož pramen vyvěrá, takže se tu kyselka i dnes nachází v prakticky nezměněné podobě.

Zahrádecká kyselka je hydrouhličitanová vápenato-hořečnatá prostá studená kyselka s teplotou 9°C. Hloubka jímání je 110 cm a obsah CO2 je 2107 mg/l.

Zdroj: https://www.estudanky.eu/10840-studanka-zahradecka-kyselka

Zdroj: https://www.hrady.cz/voda-zahradecka-kyselka/texty?tid=56352&pos=1000

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/ratofekaru

Dojmy: Zajímavá a jistě chutná kyselka, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil její fotografii zapůjčit.

Mapa

Fotografie

Zahrádecká kyselka v Berouně
Zahrádecká kyselka v Berouně
×