logo prehis.cz Cestování okres Cheb pomník Theodora Körnera rozvodna

Aš - radnice

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Radnice města Aš má bohatou a pohnutou historii. Původní budova radnice byla zničena požárem v roce 1696, který postihl celé město. Následně byla postavena skromná náhradní budova, ale až v roce 1733 byl postaven reprezentativní objekt dle návrhu chebského stavitele Angela Pfeffera na popud majitelů ašského panství, pánů z Zedtwitz.

Tato budova však také nezůstala ušetřena a v roce 1814 vyhořela. Byla však obnovena v letech 1815–1816 ve svém původním rozsahu, pouze tvar střechy byl změněn z valbové na sedlovou. V roce 1885 bylo přistavěno druhé patro kvůli nedostatečným prostorům pro městské úředníky, čímž zanikla dříve výrazná, a dnes již méně výrazná věž.

V budově bylo v letech 1958–66 umístěno městské muzeum, pak až do roku 2002 městská knihovna. V roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, během které došlo k výraznému zásahu do pláště budovy: fasáda na jižní straně byla zcela rozdělena proskleným rizalitem. Dále byly rekonstruovány půdní prostory na prostory kancelářské, do budovy byl umístěn bezbariérový výtah a byla obnovena žlutá fasáda. Od roku 2003 v ní opět sídlí městský úřad.

Tato budova radnice je tak významným symbolem města Aš a jeho historie, který prošel mnoha proměnami a přizpůsobil se potřebám své doby.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Radnice_v_A%C5%A1i

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásná a bohatě zdobená stavba.

Mapa

Fotografie

radnice nacházející se v Aši
radnice nacházející se v Aši
radnice nacházející se v Aši
radnice nacházející se v Aši
radnice nacházející se v Aši
×