logo prehis.cz Cestování okres Cheb dům čp. 494/111 dům čp. 552/127

Aš - dům čp. 503/2

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V malebném městě Aš, kde se dvě ulice střetávají, stojí dominantní objekt, který je výsledkem práce firmy Christian Fischer Söhne. Tato firma, ve spolupráci s ašskou stavební firmou J. M. Köhler & Sohn, vytvořila tento objekt v roce 1911 ve stylu moderní secese.

Budova se nachází na dvou stavebních parcelách v městě Aš. Její severozápadní nároží je výrazně akcentováno a tvoří vrchol trojúhelného půdorysu severní parcely. Jižní parcela, která na ni navazuje, má obdélný půdorys. Objekt je orientován nejdelším průčelím do úzké Sadové ulice, které je zakončeno trojicí štítových vikýřů. Fasáda je dělena na tři vertikální díly, přičemž střední díl je dominantní a je zde umístěn hlavní vstup do budovy.

Nároží, které vzniká v ostrém úhlu mezi Hlavní a Sadovou ulicí, je zvýrazněno věžičkou, která je pohledovou dominantou. Na nároží je nasazen okosený arkýř. Průčelí orientované do Hlavní ulice je zakončeno centrálním štítovým vikýřem. Parter objektu je upraven pro komerční účely a je prolomen výraznými výkladci s polokruhovými záklenky. Ve výzdobě fasád je kombinováno pozdně historizující a secesní tvarosloví. Fasáda parteru je členěna jemnou pásovou rustikou. Okenní otvory jsou lemovány náročně řešenými šambránami secesního tvarosloví. Cekový výraz průčelí je dovářen původními okenními výplněmi.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-11164231

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/nasasodutu

Dojmy: Malebný činžovní dům, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografii. O domu jsem také nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 503/2 v Aši
×