logo prehis.cz Gamemovie 6 ženichů a 1 navíc Alan Wake

Age of Empires

Age of Empires - Ascent of Egypt

Hra vypráví příběh vzestupu antického Egypta do vrcholu své slávy.

Age of Empires - Glory of Greece

Příběh vypráví o vzestupu antického Řecka až po Alexandra Makedonského.

Age of Empires - Reign of Hittites

Příběh sleduje příběh Chetitské říše, která se svého času stala jedinou konkurencí v té době mocného Egypta.

Age of Empires - Voices of Babylon

Příběh této kampaně sleduje příběh pomalu zanikající Mezopotámské říše.

Age of Empires - Yamato, empire of Rising Sun

Příběh této kampaně vypráví příběh založení a vzestupu Japonského císařství.

Age of Empires - The Rise of Rome

Tento příběh sleduje vzestup římské říše mezi lety 509 – 27 před naším letopočtem.

Age of Empires - First Punic War

Kartágo po staletí ovládalo vlny a pobřeží Středozemního moře. Jeho obchodní lodě obohacovaly přístavy, zatímco jeho kolonie bránili ti nejzuřivější žoldnéři, které bylo možné koupit za zlato. Náhlý příchod Říma však ohrožuje jeho obchodní nadvládu. Podaří se mu ubránit předsunutou základnu jeho říše na Sicílii před těmito loupeživými Římany? Tento nepřítel jistě není nic ve srovnání s mocí Kartága.

Age of Empires - Imperium Romanum

I když Řím vládl světu a dosáhl vrcholu civilizace, v císařském mramoru se objevily trhliny a semínka neshod. Časem došlo ke sporům, vzpourám a katastrofám. Dokáže porazit samozvance, potlačit vzpoury na hranicích a odolat útoku nejbarbarštějších jezdců, kteří kdy vyjeli proti civilizaci? Dokáže se zachránit Řím před pádem do záhuby?

Age of Empires - Ave Caesar

Gaius Julius Caesar byl nositelem nejvyšších ctností římské republiky, ale jeho ambice způsobily pád republiky. Vydejte se s tímto slavným synem Říma od jeho zajetí kilskými piráty až po výpravu na konec světa a od dobytí Galie až po drtivé vítězství nad svými soupeři. Zjistěte, proč římští císaři po staletí hrdě nosili jeho jméno. Ave Caesar!

Age of Empires - Enemies of Rome

Rychlá expanze Říma vzbuzovala u jeho sousedů emoce úcty i nenávisti. Římané si díky svému úspěchu začali být příliš jistí sami sebou, což by jim mohlo přinést pád. Na každém rohu číhají nepřátelé, kteří přísahali, že mocnou republiku svrhnou. Geniální generálové jako Hannibal, inspirativní vůdci jako Spartakus a nečekaní spojenci jako Odaenathus zanechají v dějinách Říma hlubokou stopu.