Vintířov

Informace

Městský erb:

482px-vintirov_so_cz_coasvg_32448925013_o

Navštíveno: 1. 1. 2017

Historie: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1488, nedlouho po té přešli zdejší poddaní do poddanské zprávy Lokte, kdy tuto ves držel Sebastián Thüssel z Daltitz. Zdejší panství bylo následně rodu Šlikům zabaveno a rozprodáno. Panství Vintířova zakoupila v roce 1623 Marie Magdaléna Hertelová z Leuttersdorfu. V době třicetileté války v době obléhání Loketského hradu byli jedni z nejvíce trpících poddaných právě poddaní z Vintířova. Původně obec byla především zemědělskou vsí, ale v průběhu 19. století se postupně začínala přeorientovávat na hornickou činnost. 7. září 1848 byla vesnice zbavena poddanských závazků, a stala se samostatnou obcí patřící do Loketského okresu. Postupně ve zdejší vsi ubývalo obyvatelstvo, které zde hospodařilo, ale zase jej nahrazovala dělnická třída, která těžila ve zdejších dolech a porcelánkách. Po odsunu německého obyvatelstva zde zůstal funkční pouze jediný podnik, a to těžbu a plavení kaolínu v závodě Markéta. Od té doby se populace ve Vintířově více či méně nemění a zůstává stejná.

Zdroj: http://www.vintirov.cz/cs/historie-obce/

Dojmy: Nevím jak to specifikovat, Vintířov my přišel jako něco mezi vsí a městečkem, ale byl tu klid.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_7992
IMG_9101
IMG_9089
IMG_9081
Topol_v_zatáčce_září_2018_(3)
IMG_9103