Vintířov - dům čp. 25

Informace

Navštíveno: 1. 1. 2017

Historie: Toto typické stavení venkovského typu bylo postaveno někdy kolem roku 1800 á následně v roce 1926 upraveno do současné podoby. Je to typický doklad zdejší historické zástavby. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Jedná se o stavení původně chlévního typu. Přízemí je zděné, delší stranou situováno k silnici. Hlavní průčelí o dvou okenních osách ukončuje hrázděný štít, uložený na roubeném věnci. Střecha je sedlová, krytá eternitem. Boční fasáda má dvě okna a pravoúhlý vstup. Dispozice běžného typu: střední síň, přední světnice a z chléva další světnice."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=946213&sequence=2&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Vint%C3%AD%C5%99ov&municipalityPart%5B0%5D=Vint%C3%AD%C5%99ov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Nádherná roubená stavba. Škoda že se jich nedochovalo víc.

Mapa

Fotografie

IMG_9087
IMG_9092
IMG_9089
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde