Vintířov - dům čp. 19

Informace

Navštíveno: 1. 1. 2017

Historie: Tento venkovský dům byl vystavěn v 1. polovině 19. století. Je to typ stavení, kdy byl na stavení napojený i chlév. Je postaven v saském stylu. Popis stavby si zde dovolím citovat:

"Jde o volně stojící objekt, jednopatrový, chlévního typu. Přízemí je zděné, patro na roubeném obvaze, hrázděné. Hlavní průčelí k silnici o jedné okenní ose, štít je svisle bedněný. Boční fronta má v přízemí pravoúhlý vstup, patro o čtyřech okenních osách. Střecha je sedlová, krytá lepenkou. Jedná se o dispozice běžného typu. Chlévy jsou přestaveny na bytovou jednotku. Před vstupem je postaveno dřevěné zádveří. K objektu, ve dvoře, patřila roubená kůlna. Ta je zbořena."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=777147&sequence=1&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Vint%C3%AD%C5%99ov&municipalityPart%5B0%5D=Vint%C3%AD%C5%99ov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Ne až tak krásné stavení jako to druhé, hlavně se mi nelíbí ta barva a zadní část střechy, ale holt s tím nic neudělám.

Mapa

Fotografie

IMG_9101
IMG_9099
IMG_9097
IMG_9095
IMG_9093
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich