Údolí - zvonice

Informace

Navštíveno: 15. 2. 2017

Historie: Tato dřevěná zvonice v lidovém slohu byla postavěna v 1. polovině 19. století. Je to jediná památka tohoto typu v okrese Sokolov, z toho důvod je unikátem. Zde si dovolím citovat její popis:

"Dřevěná zvonice skládající se ze dvou vztyčených sroubených trámů a bočními vzpěrami, nese stanovou stříšku pobitou šindelem s plechovou makovicí, která vrcholí střelkou. Pod stříškou je zavěšen zvonek. Dolní polovina zvonice má prkennou sedlovou stříšku dosedající na zem. Rovněž boční stěny jsou pobity svisle prkny s obdélnými dřevěnými dvířky."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=14432399&sequence=1&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=%C3%9Adol%C3%AD&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavá zvonička.

Mapa

Fotografie

IMG_9418
IMG_9422
IMG_9420
IMG_9416
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain